Mreža - INSPIRION

Mreža

Kutternetz im Meer

NAŠE FILIJALE

Mreže sa međunarodnim čvorovima

Hanzeatski preduzetnički duh je razlog zašto je pre mnogo vremena Inspirion GmbH napredovao iz nacionalne u međunarodno uspešnu i funkcionalnu kompaniju. Verni motu "Diži sidra i punom brzinom naprijed!", Inspirion je usmjeren na cijelu Europu. Na taj način je stvorena jaka mreža sa stranim korporacijama. I tamo gdje nema Inspirionovih ogranaka, mi radimo zajedno s agentima i ulazimo u saveze s lokalnim stručnjacima. U našoj svjetskoj mreži poslovnih odnosa, naši kupci su "čvorovi" prema kojima su usmjerene sve aktivnosti. Prednost naših kupaca: kompetentni lokalni stručnjaci za promotivne artikle, savjetovanje na nacionalnom jeziku, brza priprema marketinške potpore i uzorci, te fakturiranje u lokalnim valutama.

NAŠE LOKACIJE

Uvek blizu klijenta

Kao dobavljače i uvoznike promotivnih artikala i prtljaga koji deluju širom sveta, podupire nas jaka mreža partnera. Snabdevamo kupce u celoj Evropi i prisutni smo u nekim zemljama s našim ograncima i prodajnim kancelarijama:
  • Holandija
  • Poljska
  • Rumunija
  • Mađarska
  • Hrvatska
  • Srbija

UDRUŽENJA

Jaka posada sa kombinovanom snagom

Brod - bez obzira na veličinu - sigurno plovi morem sa jakom posadom. Zbog toga je Inspirion organizovan u različitim udruženjima u promotivnoj industriji. Osim razmene iskustava i informacija, razmena mišljenja i osmišljavanje ciljeva je njegova glavna svrha. Na kraju, zajednički ciljevi se lakše postižu s kombinovanim trudom.

Naše članstvo ne karakteriše samo jaka vernost, već jasan stav što se tiče prodajne politike promotivnih artikala. Strogo poštujemo Pravila ponašanja i na taj način, naši kupci mogu biti sigurni da se ponašamo u skladu sa zakonskim pravilima na nacionalnom i međunarodnom nivou. Dalje, kao član udruženja, ostvarujemo dobit radi mnogo prednosti koje prenosimo kupcima - od pomoći prilikom osmišljavanja vlastite online trgovine do besplatnih materijala i primamljujućih ulaznica za sajmove.