Kvalitet i sigurnost - INSPIRION

Kvalitet i sigurnost

Starker Knoten im Tau

GARANCIJA KVALITETA ON-SITE

Kvalitet bez greške

Zajedno sa nama, uvek plovite u sigurnim vodama. Kvalitet naših proizvoda leži blizu naših srca. Znamo da naši klijenti ne gledaju samo cenu već i kvalitet proizvoda. Zbog toga, menadžment kvaliteta igra veoma važnu ulogu u porodici Inspirion. Pre nego što dodamo proizvod u naš portfolio, mi ga testiramo nemačkom preciznošću koja dopire čak do Azije. Kolege iz naše nabavke u Šangaju i Hong Kongu su u stalnom kontaktu sa osobljem kontrole kvaliteta i sa dobavljačima. Inspekcije se obavljaju pre, tokom i nakon proizvodnje. Osim toga, postoje i kontrole pre svake isporuke. Konačno, našim klijentima je ostalo samo da se uvere u kvalitet uvezene robe.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Mi prihvatamo odgovornost

Pouzdana navigacija usmerava brod. Kako biste bili sa nama zadovoljni, mi održavamo pravi smer i ozbiljno shvatamo našu preduzetničku odgovornost.

Kao član BSCI-a (Business Social Compliance Initiative), obavezni smo poštovati pravila ponašanja međunarodne poslovne inicijative kako bismo poboljšali radne uslove. Mi spajamo ekonomske, ekološke i društvene ciljeve na najbolji mogući način. Mi se oslanjamo na održive procese proizvodnje i naš je cilj usmeren na očuvanje resursa za sledeće generacije. Zajedno sa našim azijskim poslovnim partnerima, pridajemo veliku važnost humanim radnim uslovima i Inspirion ne toleriše rad dece. Inspektori kvaliteta proveravaju usklađenost ILO temeljnih radnih standarda,te iniciraju protivmere u slučaju narušenosti tih standarda.

SERTIFIKATI

Kvalitet potpisan i zapečaćen

Priznati sertifikati su ključ uspeha na današnjem trižištu i daju našim klijentima prednost. To je razlog zašto Inspirion sarađuje sa akreditovanim laboratorijama za ispitivanje, koje testiranje obavljaju neutralno i korektno. Inspektori u našim fabrikama ulivaju sigurnost da se sve radi po svetskim standardima i regulativama. Osim toga, Inspirionovi artikli idu na procenu rizika u vezi sa supstancama visokog rizika (eng. SVHC), prema "REACH" propisu. Kroz ovakvu saradnju sa akreditovanim laboratorijama obezbeđujemo usaglašenost naših promotivnih artikala. Izjave o usklađenosti danas su neophodne kako bi se proizvod našao u Evropskom ekonomskom prostoru. Test izveštaji čine osnovu ovih izjava o usklađenosti.

PREGLED INSTITUTA ZA TESTIRANJA

Poverenje je dobro, kontrola je bolja.

Dugo godina uspešno sarađujemo sa ovim akreditovanim ispitnim laboratorijama: